עדכון תעריפי המים לחקלאות ולבית – יולי 2020‎

בחודש יולי, חל שינוי בתעריפי המים על ידי עדכון חצי שנתי של סל המדדים המבוצע על ידי רשות המים. להלן פירוט התעריפים שנקבעו ליולי 2222 ,המשקפים מעבר לעלות המים החדשה של צרכני מקורות, גם את דמי המים שישלמו למפיקים הפרטיים – שפירים על פי הגדרתם כמצויים באזורים ברי חלופה וללא חלופה ומים מליחים

להמשיך לקרוא עדכון תעריפי המים לחקלאות ולבית – יולי 2020‎

תיקון תעריפי מים

להלן תיקון לתעריפי המים לצרכן ולחקלאות. הטעות בנתון של תעריף לצרכן לרכיב מים בלבד בחודש יולי 2019. במקום 8.911 הנתון צריך להיות 9.613, ובינואר 2019 במקום 8.713 הנתון צריך להיות 9.415. כמו כן שיעור השינוי בטבלה 2 ברכיב מים ללא מע"מ 7% ולא 5.6% כפי שהיה רשום. בנוסף, במים לחקלאות התווסף הנתון של תעריף מים לאדמות כבול

להמשיך לקרוא תיקון תעריפי מים