תעריפי מים לחקלאות

תעריפי המים מעודכנים אחת לחצי שנה – בחודש ינואר ובחודש יולי. השינוי בתעריפי המים חלים בעקבות עדכון חצי שנתי של סל המדדים. לקראת הדיון המקדים על עדכון תעריפי המים, רשות המים החליטה להעמיד את תעריפי המים לכמות המוכרת ולכמות נוספת (נחרגת) לשנת 2021 במגזר הביתי, ללא שינוי ביחס לתעריפי יולי 2020

להמשיך לקרוא תעריפי מים לחקלאות