נוהל תמיכה בשנת השמיטה תשפ"ב 2020-2022

מצ"ב עדכון לנוהל תמיכה לשנת השמיטה תשפ"ב לשימושכם. לתשומת לבכם 2 שינויים עיקריים בנוהל השנה:
1. הגשת בקשה לשנה נוכחית בצרוף דוחות כספיים לשנת 2019 בלבד.
2. מבקש חדש, המגיש בקשה לראשונה השנה יכול להפקיד עד  2% מהפדיון והמשרד ישלים 4%. מועד אחרון להגשה: 31.8.2020

להמשיך לקרוא נוהל תמיכה בשנת השמיטה תשפ"ב 2020-2022