מחלת הרשת בשעורה – אפיון הפתוגן Pyrenophora teres ואיתור עמידות במיני שעורה בבר ובתרבות

    מחבר:
  • משה רונן

מטרת המחקר הקמת מערכת לאילוח ואפיון תגובת צמחי השעורה למחלת הרשת בשדה ובתנאים מבוקרים, אפיון פנוטיפי וגנטי של אוסף תבדידים של הפטרייה מחוללת המחלה ובניית מערכת לבידוד, ריבוי ואפיון התבדידים בתנאים מבוקרים.
להמשיך לקרוא מחלת הרשת בשעורה – אפיון הפתוגן Pyrenophora teres ואיתור עמידות במיני שעורה בבר ובתרבות

הרשמה לקציר ניסויי שדה בחיטה ושעורה 2019

    מחבר:
  • דורון אליהו

כל המעוניין לבצע קציר בעזרת הקומביין הייעודי לניסויי שדה, מתבקש למלא בטופס ההרשמה לקציר את הנתונים הדרושים לתכנון הקציר, וכן למלא הפרטים בטופס הזמנת הקומביין ולשלוח אל איציק אברבנאל – ממ"ר תבואות חורף
להמשיך לקרוא הרשמה לקציר ניסויי שדה בחיטה ושעורה 2019

נוהל תמיכה בקציר מוקדם של תבואות קיץ 2019 לשחת ולתחמיץ בעוטף עזה

במטרה להתמודד עם תופעת השרפות בשדות תבואות קיץ הסמוכים לגדר המערכת עם רצועת עזה, אשר נגרמות כתוצאה משיגור עפיפוני תבערה ובלוני נפץ לעבר השטחים החקלאיים הנ"ל, החליט משרד
החקלאות ופיתוח הכפר לתמרץ את החקלאים ששטחיהם סמוכים לגדר המערכת לביצוע קציר מוקדם של חיטה ושעורה לתחמיץ ולשחת

להמשיך לקרוא נוהל תמיכה בקציר מוקדם של תבואות קיץ 2019 לשחת ולתחמיץ בעוטף עזה