מה נעשה בשדות – יולי 2020

  מחבר:
 • איתן סלע

התחלת השקיה מוקדמת (סוף מאי) – המטרה עידוד הצימוח הווגטטיבי.
תנאי אקלים נוחים אפשרו רמות מים יחסית מתונות. עד 45 מ"ק דונם. סוף יולי שבוע חם – מתן מנת מים של 50 מ"ק דונם, במשך שבוע עד שבועיים

להמשיך לקרוא מה נעשה בשדות – יולי 2020

KRONE SWADRO בעל ארבעה רוטורים

  מחבר:
 • שלמה שמואלי

המגוב מדגם SWADRO TC1250, בעל ארבעת הרוטורים, מיועד לקבלנים ולבעלי שטחים גדולים. שני הרוטורים הקדמיים, הם בעלי קוטר של 3.30 מטרים, כשכל אחד כולל 11 זרועות למוטות הגיבוב. הם מסתובבים יותר מהר, כדי לפזר את החומר לפני הרוטורים האחוריים. שני הרוטורים האחוריים, הם בעלי קוטר של 2.96 מטר וכל אחד כולל 13 זרועות למוטות הגיבוב

להמשיך לקרוא KRONE SWADRO בעל ארבעה רוטורים

פיתוח מתודולוגיה למיפוי גובה הצמח וקצב צימוח בשדות כותנה בקנה מידה אזורי/ארצי תוך שימוש בטכנולוגיות מידע וחישה מרחוק

  מחבר:
 • יפית כהן
 • איתן גולדשטיין
 • ניצן גרף
 • אריה בוסק

במסגרת מחקר שמומן על-ידי מועצת הכותנה, פותח יישומון (אפליקציה) לאיסוף נתוני גובה מחקלאים. היישומון מופיע הן את העקום של מדידות בפועל של החקלאי והן את העקומים המומלצים של מועצת הכותנה לפי הזן שנבחר ואסטרטגיית ההשקיה (השקיה רגילה או גרעונית).

באמצעות היישומון וקבצים משלימים מחקלאים נוספים הצלחנו לאסוף קרוב ל-600 נתוני גובה מעשרות חלקות ברחבי הארץ. נבנה מודל אמפירי המקשר בין נתוני הגובה שנאספו ובין מדד צימוח NDVI מדימותי לוויין Sentinel2 עם מתאם גבוה (r2=0.82) ושגיאת תקן של 11 ס"מ. כמו כן, הנתונים המחושבים עוקבים בצורה טובה אחר הנתונים המדודים גם ברמה של חלקות בודדות ולא רק ברמת הממוצע. המודל סובל מרוויה אך הרוויה היא בטווח גבהים בסוף תקופת המעקב אחר גובה כך שהחיסרון הזה לעניות דעתנו הוא זניח. 

למודל שני יתרונות משמעותיים: תדירות גבוהה יותר בזמן ושונות מרחבית. כלומר, מצד אחד הוא מספק נתונים בתדירות של חמישה ימים ונמצא כי יחסית למדידות הידניות הוא בתדירות גבוהה יותר ומן העבר השני הוא מספק שונות של הגבהים בכל השדה בהשוואה למדידת צמחים בודדים בנקודה אחת בשדה שהיא בד"כ קרוב לשוליים. בגלל שגיאת התקן ובגלל שהדימותים סובלים מעננות ורעש, לא ניתן במצב הנוכחי לספק בצורה אמינה קצב צימוח

להמשיך לקרוא פיתוח מתודולוגיה למיפוי גובה הצמח וקצב צימוח בשדות כותנה בקנה מידה אזורי/ארצי תוך שימוש בטכנולוגיות מידע וחישה מרחוק

בלי גלגל הגה

  מחבר:
 • שלמה שמואלי

חברת FENDT מייצרת כלים רבים וגם קומביינים לתבואות. בקומביין החדש מדגם:IDEAL 10 הוכנס שינוי מהפכני במערכת ההיגוי. במקום בגלגל הגה מקובל, הנהג מבצע את ההיגוי בעזרת שני מתגי "ג'וי סטיק", אחד ליד שמאל ואחד ליד ימין.

להמשיך לקרוא בלי גלגל הגה