פרסום לבדיקות מאגרים אביב 2020

ארגון עובדי המים עורך מזה שנים רבות בדיקות תקופתיות למאגרי מים כחלק ממאמצי ההסדרה של רשות המים בתחום המאגרים. בהתאם לתנאי רישיון הפקת מים, בעל מאגר מעל 50,000 קו"ב מחויב בביצוע פעולות בקרה ותחזוקה על-פי התקנות של משרד החקלאות ורשות המים. יש חשיבות גדולה לבדיקת מאגר תקופתית הן לטובת הסדרת רישיון מול הרשויות, וחשיבות גדולה מזה, היא לשמירה על המאגר והסביבה

להמשך קריאה פרסום לבדיקות מאגרים אביב 2020

חוזרי רשות

להלן שני חוזרים של רשות המים. האחד נוגע לפריסת תשלומים למקורות. בצד החיובי – הכיוון נכון. מצד שני – כמובן שלא מספיק. אנו נמשיך ונבקש הקלות יותר משמעותיות.

חוזר שני בנוגע לתוספת מכסות של מים שפירים. אני פונה אליכם שוב – השנה זו הזדמנות חד פעמית לכל מי שנמצא במחסור לקבל תוספות

להמשך קריאה חוזרי רשות

מגמות בפיתוח משק המים

הרשות הממשלתית למים ולביוב (רשות המים) היא הגוף הממשלתי המוסמך על פי חוק לרכז את הטיפול בכלל ההיבטים הנוגעים למשק המים והביוב בישראל ובכלל זה ניהולו, תפעולו ואסדרתו. המטרה העיקרית של רשות המים היא לאפשר אספקת מים סדירה ואמינה לכל צרכני המים באיכות ובכמות הנדרשת, במחירים סבירים, תוך שימור מקורות המים לדורות הבאים

להמשך קריאה מגמות בפיתוח משק המים

פרסום נתוני צריכת המים לשנת 2018 ומתן אפשרות לערער

להלן קישור לפרסום רשות המים של נתוני צריכת המים בשנת 2018 ברמת צרכנים מפורטים. ניתנת אפשרות לצרכנים להגיש השגה בנוגע לנתונים ולתקנם במידת הצורך עד לתאריך 29.12.2019. נתוני הצריכות עשויים לשמש בסיס להקצאות מים שפירים לחקלאות בשנה או בשנים הבאות

להמשך קריאה פרסום נתוני צריכת המים לשנת 2018 ומתן אפשרות לערער