הזמנה להעביר התייחסויות לנוהל העסקת עובדים פלשתינאים

רשות האוכלוסין וההגירה מזמינה את הציבור להעביר התייחסויות והערות בנוגע לטיוטת "נוהל הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף החקלאות".
להמשך קריאה הזמנה להעביר התייחסויות לנוהל העסקת עובדים פלשתינאים