LELY EXOS

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

ה- EXOS מתוצרת "מערכות רובוטיות של LELY", הוא הכלי החשמלי האוטונומי הראשון, שמסוגל לנסוע לשדה, לקצור את הירק ולחלק אותו באבוסי הרפתות. החברה טוענת שטכנולוגיה זו, מעלה את הערך התזונתי של הירק הטרי, עד 20 אחוזים מזה של תחמיץ

להמשיך לקרוא LELY EXOS

ערכה התזונתי של שעורה כמזון גס לרפת החלב

    מחבר:
  • דניאל ביקל

רוב המספוא החורפי המואבס ברפת מקורו בחיטה. האם זה המזון הגס הטוב ביותר להזנת הפרה? מטרת המחקר היא בחינת ערכה התזונתי של שעורה המשולבת כתחמיץ וכשחת, בהשוואה לחיטה, בהאבסה כמזון גס בלעדי במנת חולבות
להמשיך לקרוא ערכה התזונתי של שעורה כמזון גס לרפת החלב