חיבור מהיר למשקלות

  מחבר:
 • שלמה שמואלי

הרכבה והסרה של משקלות, היא משימה קשה וכבדה, שרבים פשוט מוותרים עליה. לכן אפשר לראות טרקטורים עמוסי משקלות, גם בעבודות קלות כמו ריסוסים או קילטור. כמובן שבכך יש גם נזק כלכלי, תוספת דלק מיותרת, הידוק קרקע ועקבות עמוקות, שדורשות מן המנוע מאמץ נוסף, כדי להתגבר על ההתנגדות לגילגול להמשיך לקרוא חיבור מהיר למשקלות

סיכום ניסוי לבחינת השפעת ריסוסי עלווה בחנקן על יבול ואיכות חיטה

  מחבר:
 • און רבינוביץ

מטרת העבודה הייתה בחינת השפעת ריסוסי עלווה בדשני חנקן על יבול ואיכות חיטה בהשוואה לדרכי הדישון המקובלות בישראל
להמשיך לקרוא סיכום ניסוי לבחינת השפעת ריסוסי עלווה בחנקן על יבול ואיכות חיטה

בחינת שיטות להדברת עשבייה על פס ההרטבה של הטפטוף בחימצה, 2018

  מחבר:
 • אריה בוסק
 • מנחם אליה
 • יגב קילמן

חומרים מונעי הצצה בחימצה מיושמים שניים-שלושה חודשים לפני תחילת ההשקיה בטפטוף, מה שמביא לירידה ביעילותם לאחר תחילת ההשקיה ולנביטת עשבים מרובה בעיקר באזור המורטב ע"י שלוחת הטפטוף. בעבודה זאת נבדקה יעילות קטילת העשבים בשתי שיטות יישום: ריסוס על השלוחה מול כימיגציה דרך השלוחות
להמשיך לקרוא בחינת שיטות להדברת עשבייה על פס ההרטבה של הטפטוף בחימצה, 2018