AGRICOPTER – הרחפן החדש של ענף החקלאות

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

סטודנטים מן המכון לטכנולוגיה, בעיר "מדרס" בהודו, בנו רחפן בשם "אגרוקופטר", לריסוס בחקלאות. מכשיר זה, אמור להחליף את הריסוס הידני נגד מזיקים ומחלות וגם עוזר לראות את מצב בריאות הצמחים, באמצעות מצלמת הדמיה מיוחדת שהוא נושא

להמשיך לקרוא AGRICOPTER – הרחפן החדש של ענף החקלאות

חיבור מהיר למשקלות

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

הרכבה והסרה של משקלות, היא משימה קשה וכבדה, שרבים פשוט מוותרים עליה. לכן אפשר לראות טרקטורים עמוסי משקלות, גם בעבודות קלות כמו ריסוסים או קילטור. כמובן שבכך יש גם נזק כלכלי, תוספת דלק מיותרת, הידוק קרקע ועקבות עמוקות, שדורשות מן המנוע מאמץ נוסף, כדי להתגבר על ההתנגדות לגילגול להמשיך לקרוא חיבור מהיר למשקלות