הרשמה לקצירי ניסויים בחימצה עם הקומביין לניסויים לעונת 2020

אנו פותחים את ההרשמה לקציר ניסויים בחימצה בקומביין לניסויים של ארגון עובדי הפלחה.
יש למלא את הטפסים כמפורט בהנחיות ולשלוח אלי וגם אל ויויאן חיים בארגון עובדי הפלחה. קצירי החימצה יתחלו בתחילת חודש יולי, עם סיום קצירי ניסויי החיטה

להמשיך לקרוא הרשמה לקצירי ניסויים בחימצה עם הקומביין לניסויים לעונת 2020

תמונות החודש – יוני 2020

    מחבר:
  • איתן סלע

קציר חיטה בעין שמר + גד"ש חפר. ממש בחדרה. מה יותר סמלי מזה? תמונה של אהרון חדוותי פלח ותיק. אפשר להוציא את האדם מהשדה – אבל אי אפשר להוציא את השדה מהאדם. מה לעשות במרכז הארץ ובדרום יהודה (מי זוכר שהייתה  חברת אוטובוסים כזו? לפני קום המדינה ועשור אחרי, עד האיחוד עם אגד והמקשר). יבולי חיטה יפים – חלקות של 800 ק"ג דונם

להמשיך לקרוא תמונות החודש – יוני 2020

הנחיות לקציר בתחנות הקבלה – הוראות קורונה

    מחבר:
  • דורון אליהו

אני מבקש להביא לידיעתכם את הנהלים וההנחיות שיש לפעול לפיהם בתחנות הקבלה של החיטה, בתקופת הקורונה. אנו נתאים עצמנו לשינויים בהנחיות של משרדי הממשלה ככל שאלו יעודכנו, בו בעת עלינו לנהוג באחריות מירבית כלפי עובדי המערכת ונותני השירותים ושתקופת הקציר תעבור ללא תקלות

להמשיך לקרוא הנחיות לקציר בתחנות הקבלה – הוראות קורונה

אבני דרך במיכון החקלאי

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

החקלאות והמיכון החקלאי באירופה ובמושבותיה, לא השתנו כמעט אלף שנים. לעומת זה, במאה וחמישים השנים האחרונות, נעשה בתעשייה והחקלאות פיתוח ענקי, שהביא אותנו עד הלום. הפיתוח החל עם המהפכה התעשייתית, שהחלה בסוף המאה ה-17.  מאז התחיל ייצור של מיכון חדש, שהחליף את עבודת הידיים והבהמות. לדוגמאות: המדישה, שהייתה אבן דרך לקראת הקומביין, שיכול לקצור לדוש וגם להרים ולבלוע  אומנים של הגידולים השונים

להמשיך לקרוא אבני דרך במיכון החקלאי

נוהל ג'סקו – קציר מקומי תחת אירוע הקורונה

לאור המצב המוכתב על ידי וירוס הקורונה והנחיות הרשויות השונות להתארגנות כפי שקיימות בזמן כתיבת מסמך זה והעשויות להשתנות עד לתחילת הקציר, להלן דגשים ונוהל התנהלות המוכתבים על ידי ההנחיות הללו

להמשיך לקרוא נוהל ג'סקו – קציר מקומי תחת אירוע הקורונה