הדברת עשבים באספסת עונה ראשונה לאחר התבססות ניסוי

    מחבר:
  • גיא אכדרי
  • חנן אייזנברג
  • און רבינוביץ

להלן מצגת אודות הדברת עשבים באספסת עונה ראשונה לאחר התבססות ניסוי עמיעד 2019, מתוך הכנס הארצי בדיווח מחקרים בפלחה קיץ 2019

להמשיך לקרוא הדברת עשבים באספסת עונה ראשונה לאחר התבססות ניסוי