פיתוח קינואה ירוקה צעירה כגידול קיצי חדש בישראל לשימוש רב תכליתי

    מחבר:
  • אביב אשר
  • רעות דגן
  • שמואל גלילי
  • אבי סלמון
  • ליאור רובינוביץ

בשנים האחרונות נערכו ניסיונות לפיתוח צמח הקינואה כגידול פלחה חדש למאכל אדם ולמספוא, כאשר בעיקר נבחן השימוש כשחת/תחמיץ, גרגירים וכקש. עדיין, ישנה חשיבות גדולה לפיתוח שימושים נוספים לקינואה, על מנת להגדיל את היקפי הגידול ופוטנציאל הרווח של המגדלים

להמשיך לקרוא פיתוח קינואה ירוקה צעירה כגידול קיצי חדש בישראל לשימוש רב תכליתי