בקשת דחייה

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

כל החברות שנכללות ב- CEMA, שהוא ארגון יצרני המכונות האירופאי, שלחו להנהלת השוק האירופאי המשותף, בקשה לדחייה בהחלת דרגה V, של רמת הפליטה ממנועי דיזל. החלת דרגה זו, הייתה אמורה להיכנס לתוקף בשנים 2020 ו-2021, בהתאם לגודלם של מנועים להמשך קריאה בקשת דחייה

דחיית תערוכת CEREALS

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

תערוכת CEREALS נערכת בכל שנה בחודש יוני בחבל LINCOLNSHIRE שבאנגליה. בימים אלה, פרסמו חברי ההנהלה וצוות תערוכת CEREALS הודעה בעיתונות על הדחייה – זאת עקב מחלת הקורונה, וכי אין באפשרותם לקיים את התערוכה השנה

להמשך קריאה דחיית תערוכת CEREALS

מלל – מרכזי ורשתות קניות משותפים במרחב יוש וכניסת פלשתינים ליישובים ביוש

להלן הודעת המטה לביטחון לאומי אודות מרכזי ורשתות קניות משותפים במרחב יוש וכניסת פלשתינים ליישובים ביוש

להמשך קריאה מלל – מרכזי ורשתות קניות משותפים במרחב יוש וכניסת פלשתינים ליישובים ביוש

אמצעי זהירות למניעת הדבקה בקורונה

בחוברת "פרופי" התפרסמה התמונה המצורפת. היא נועדה להשלים את הכתבה, שפרסמנו לפני כמה ימים. היא מומלצת להדבקה: על דלת תא הנהג בטרקטור, דלת המכונית, דלת המחסן וכדומה. תוכלו להעתיק ולהדפיס אותה בכל גודל שתחליטו ולתלות אותה בכל מקום שתרצו

להמשך קריאה אמצעי זהירות למניעת הדבקה בקורונה