גד"ש בנעלי בית – הרצאת אורח בפייסבוק לייב של ארגון עובדי הפלחה, 16.07.2020

ביום חמישי הקרוב, 16.07.2020 בשעה 17:00 הגר, נציגת התאחדות האיכרים מתארחת להרצאה בפייסבוק לייב של הארגון. נושא ההרצאה: פשיעה חקלאית

להמשיך לקרוא גד"ש בנעלי בית – הרצאת אורח בפייסבוק לייב של ארגון עובדי הפלחה, 16.07.2020

הודעות הוועדה והנחיות להגשת בקשה לתמיכה מוועדת העזבונות לשנת 2020

פרויקטים להגנה על משקים חקלאיים מפני פשיעה חקלאית. בנושא זה תוגשנה על ידי מוסדות שמטרת קיומם הן הגנה על משקים חקלאיים הנפגעים מפשיעה חקלאית ולרבות מועצות אזוריות ומקומיות אשר בתחומן ישנם משקים חקלאיים הנפגעים מפשיעה חקלאית. הוועדה מציינת בזה שבמסגרת שיקוליה ובמקרים המתאימים תידרש להמלצת מחלקת הישובים במג"ב לגבי בקשות שתוגשנה במסגרת נושא תמיכה זה. תקציב התמיכה לנושא זה יעמוד על – 3.5 מש"ח. התאריך האחרון להגשת בקשות הינו כ"ח באדר התש"ף (24.03.2020)

להמשיך לקרוא הודעות הוועדה והנחיות להגשת בקשה לתמיכה מוועדת העזבונות לשנת 2020