הדברת בוגרים של הלקטית ורודה 2017

    מחבר:
  • מיכל אקסלרוד

ההדברה הכימית של ההלקטית הוורודה מכוונת, בעיקר, לבוגרים של המזיק.  בשנים האחרונות יצאו משימוש תכשירים שקטלו את הבוגרים ונשארנו עם מבחר מצומצם מאוד, שכולל, רק פירתרואידים ותכשירי מתומיל. ניסוי זה נועד לבחון את השאלה אם יש הבדלים ביעילותם. להמשיך לקרוא הדברת בוגרים של הלקטית ורודה 2017

הדברת בוגרים של הלקטית ורודה על ידי פירתרואידים שונים 2018

    מחבר:
  • מיכל אקסלרוד

יעילות הקטילה של עשים של הלקטית ורודה נבדקה בשלושה ניסויים. האחד, בדק את יעילות הקטילה על ידי פירתרואידים שונים. השני, בדק את יעילות הקטילה של פירתרואידים בשילוב עם תכשירי מתומיל וכלורפיריפוס. השלישי, בדק תכשירים נוספים שיעילים נגד עשי לילה שונים. להמשיך לקרוא הדברת בוגרים של הלקטית ורודה על ידי פירתרואידים שונים 2018