תכשירים להדברת זחלים של הלקטית ורודה 2018

    מחבר:
  • מיכל אקסלרוד

יעילות הקטילה של הזחלים של הלקטית ורודה נבדקו בשני ניסויים. נמצא כי תכשירים שמכילים פירתרואיד פעלו היטב על הזחלים של הלקטית ורודה, בהשוואה לתכשירים אחרים שמשמשים לקטילת עשי לילה אחרים. להמשיך לקרוא תכשירים להדברת זחלים של הלקטית ורודה 2018

הדברת בוגרים של הלקטית ורודה על ידי פירתרואידים שונים 2018

    מחבר:
  • מיכל אקסלרוד

יעילות הקטילה של עשים של הלקטית ורודה נבדקה בשלושה ניסויים. האחד, בדק את יעילות הקטילה על ידי פירתרואידים שונים. השני, בדק את יעילות הקטילה של פירתרואידים בשילוב עם תכשירי מתומיל וכלורפיריפוס. השלישי, בדק תכשירים נוספים שיעילים נגד עשי לילה שונים. להמשיך לקרוא הדברת בוגרים של הלקטית ורודה על ידי פירתרואידים שונים 2018