מבחן זני חיטה לגרגרים עמק יזרעאל, עונת 2020-2019

  מחבר:
 • אור רם
 • יואב גולן
 • איציק אברבנל
 • יורם שטיינברג
 • רוחי רבינוביץ
 • שגיא מרק נייג'ל פולארד
 • נייגל פולארד

מבחן זני החיטה באזור עמק יזרעאל מתקיים במסגרת מבחני הזנים הארציים, וכולל 14 זנים וקווים. מטרת מבחן זה הייתה להשוות בין זני חיטה קיימים ובין קווים חדשים, במטרה לשפר את יבולי החיטה ואת איכותה. המבחן נערך בשטחי גד"ש חורש יזרעאל, ליד קיבוץ יזרעאל. הזנים והקווים נקצרו בקומביין לניסויים, ונבדקו למדדים המקובלים בגידול חיטה לגרגרים. לא ניכרה רביצה של מרבית הזנים, מלבד מספר זנים שרבצו במידה קלה עד בינונית. זנים וקווים רבים הניבו יבולים טובים, וממוצע היבול במבחן היה גבוה מאוד. הקו אג. 78 הניב את היבול הגבוה במבחן, במובהק משאר הזנים והקווים. הקווים במ. 4 ו- יז. 19 הניבו את היבול הנמוך ביותר במבחן, במובהק משאר הזנים והקווים. בכל הזנים המשקל הנפחי ומשקל האלף היו תקינים וגבוהים. אחוז החלבון היה תקין בכל הזנים והקווים, מלבד הקו אג. 78, שהיה עם ערכי חלבון נמוכים מהרצוי. במרבית הזנים אחוז הגלוטן היה תקין ולפי ערכי מכשיר ה- IDK, כל הזנים והקווים היו בעלי איכות גלוטן טובה או טובה מאוד

להמשיך לקרוא מבחן זני חיטה לגרגרים עמק יזרעאל, עונת 2020-2019

מבחן זני חיטה למספוא עמק יזרעאל, עונת 2019 – 2020

  מחבר:
 • אור רם
 • יואב גולן
 • איציק אברבנל
 • יורם שטיינברג
 • רוחי רביבוביץ
 • שגיא מרק
 • נייגל פולארד

מבחן זני חיטה לתחמיץ באזור עמק יזרעאל מתקיים במסגרת מבחני הזנים הארציים, וכולל 8 זנים וקווים. מטרת מבחן זה הייתה להשוות בין זני חיטה קיימים ובין קווים חדשים, במטרה לשפר את יבולי החיטה המיועדת למספוא. המבחן נערך בשטחי גד"ש חורש יזרעאל, הסמוכים לקיבוץ יזרעאל. בעת הקציר לא הייתה רביצה של הזנים. הקו עצ.1 היה הבכיר ביותר. חיטפון 1010 היה בעל קמה גבוהה במובהק משאר הזנים והקווים. לא נמצאו הבדלים סטטיסטיים בין הזנים והקווים ביבול הטרי וביבול החומר היבש, מלבד הקו עצ.1, שהיה נמוך במובהק משאר הזנים והקווים, מלבד מהזן גליל

להמשיך לקרוא מבחן זני חיטה למספוא עמק יזרעאל, עונת 2019 – 2020

עדכונים חשובים – האגודה לעשבים רעים

ביום רביעי ה-18 לדצמבר, במשכן לאומנות בקיבוץ עין חרוד, נקיים יום עיון בנושא התמודדות אינטגרטיבית עם עמידות עשבים רעים לקוטלי עשבים.
תכנית יום העיון תפורסם בהמשך. אנא שריינו את התאריך.

להמשיך לקרוא עדכונים חשובים – האגודה לעשבים רעים