הזמנה להעביר התייחסויות לנוהל העסקת עובדים פלשתינאים

רשות האוכלוסין וההגירה מזמינה את הציבור להעביר התייחסויות והערות בנוגע לטיוטת "נוהל הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף החקלאות".
להמשך קריאה הזמנה להעביר התייחסויות לנוהל העסקת עובדים פלשתינאים

נוהל העסקת עובדים פלסטינים בחקלאות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר פרסם נוהל הבא להסדיר מתן המלצות על ידי המשרד, באמצעות עובדי האגף לגורמי ייצור, למבקשים להעסיק עובדים פלסטינים בענף החקלאות בישראל ואת העברתן לרשות האוכלוסין וההגירה לצורך דיון והחלטה במתן היתרי העסקה
להמשך קריאה נוהל העסקת עובדים פלסטינים בחקלאות