פרסום מבחני תמיכה בפעילות חיונית דחופה של מתנדבים בעבודות חקלאיות (הוראת שעה) להערות הציבור

פרסום טיוטת הנחיה או נוהל להערות הציבור

שלום רב,
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם את מבחני תמיכה בפעילות חיונית דחופה של מתנדבים בעבודות חקלאיות (הוראת שעה) להערות הציבור.
תקציר:
2. מטרת התמיכה מטרת התמיכה לסייע למוסדות ציבור העוסקים בגיוס והפעלת מתנדבים למילוי מקומם של עובדים הנעדרים מעבודה חקלאית בעקבות התפרצות מחלת הקורונה (COVID-19 ). 5. הפעילות הנתמכת והיקף התמיכה שתינתן בעדה: תמיכה תינתן בעד אחת או יותר מהפעילויות האלה, ובהיקף המפורט בצדן: א. הסעות משתתפים – השתתפות בהוצאות נסיעה מוכחות אל מוקדי העבודה ומהם, השתתפות זו מוגבלת להסעות מאורגנות בלבד שהתקיימה בהתאם להוראות משרד הבריאות התקפות באותו מועד. התמיכה לפי סעיף קטן זה תהיה בסך של עד 40% מההוצאה. ב. הוצאות מ
נודה על קבלת הערותיכם עד ליום כ"ט באדר, ה'תשפ 25-3-2020.
בכבוד רב,אפרת אביאני
היועצת המשפטית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

לעיון בפרסום והעברת הערות >> https://bit.ly/2Wom6RC

להמשך קריאה פרסום מבחני תמיכה בפעילות חיונית דחופה של מתנדבים בעבודות חקלאיות (הוראת שעה) להערות הציבור