מפגשי מגדלים 2020

    מחבר:
  • מירי אטיאס

ב-26 וב-27 לפברואר קיימנו מפגשי מגדלים של ארגון עובדי הפלחה. במפגש הוצגה מצגת מעניינת של אילנה דרור לסיכום עשור בתחומי הגד"ש, ולאחר מכן הצגנו את הפעילות של ארגון עובדי הפלחה ב-2019 ותוכניות ל-2020. נשמח לפגוש את המגדלים גם במפגשי סיכום לשנים הבאות. מצ"ב המצגות

להמשיך לקרוא מפגשי מגדלים 2020