התמודדות עם נובר הקנה המנוקד בסורגום סתווי לאחר הקציר הראשון שדה אליהו 2020

  מחבר:
 • רוחי רבינוביץ
 • אור רם
 • יואב גולן
 • בצלאל גבריאלי

סורגום הוא דגן המשמש לייצור תחמיץ קיצי להאבסת בעלי חיים. בשנים האחרונות נגרם נזק קשה בחידוש הגידול במחזור השני בשל נגיעות גבוהה בנובר הקנה המנוקד – Chilo partellus, עד כדי סיכון רווחיות הגידול. אוכלוסיית מזיק זה מתבססת בשדה במהלך הגידול הראשון, ולאחר הקציר נותרים זחלים וגלמים בבסיס קני הצמחים, המגיחים מיד לאחר הקציר. במקביל, מתחדשת הטלה חדשה, וקודקודי הצימוח של הגידול נתקפים על ידי זחלים המתיישבים בהם ומונעים את התחדשות הצימוח

להמשיך לקרוא התמודדות עם נובר הקנה המנוקד בסורגום סתווי לאחר הקציר הראשון שדה אליהו 2020

דיווח שבועי מגדלי הדרום – 15.10.2020

  מחבר:
 • אורי לוי

סולידריות – לפעמים משבר או מצוקה, מבליטים חוזקות. יתרונות שלעיתים מוחבאים. השבוע נקלע אחד "ממשקי הסורגּום" לסיטואציה בלתי אפשרית. סירובו של מרכז מזון לקבל ממנו סורגום, מאושר לקציר, הותיר את המשק עם מאות דונמים, ללא פתרון. מרכז המזון במשואות יצחק נענה לפניית המצוקה, הרים את הכפפה וניאות לקבל את הסורגום. זהו סיפור פשוט על סולידריות, על הבנה למצוקת האחר, שהוא משלנו. מרגש! הסוף לסיפור, שמרכז המזון המקורי הבין "טעותו" וחזר בו. עתיד המשך הגידול, מוטל בספק

להמשיך לקרוא דיווח שבועי מגדלי הדרום – 15.10.2020

דיווח שבועי מגדלי הדרום – 08.10.2020

הקורונה של הסורגום – מאז 2015 ,עת התגלתה פטריית הארגוט בסורגום, חזר הגידול בצעדים זהירים לשדותינו. הפטרייה, המגיעה עם הזרעים, מייצרת רעלנים המסוכנים לבני אדם ובע"ח. בבדיקות שנעשו, עלה כי תהליך ההחמצה גורם לפירוק הרעלנים. בעת ההיא החליט האגף לפיקוח מזון בע"ח, לאשר ההזנה בתחמיץ סורגום, בכפוף לבדיקות מעבדה

להמשיך לקרוא דיווח שבועי מגדלי הדרום – 08.10.2020

מכתב למגדלים – ארגוט בסורגום ומהנעשה בארגון – ספטמבר 2020

  מחבר:
 • יואב גולן

מכתב למגדלים,
למגדלי הסורגום שלום רב,
לפני מספר ימים התגלה שדה סורגום בדרום בעל נגיעות נמוכה של ארגוט. השדה היה חלקה מעורבת של הזן פניקס וחניבעל. הזן פניקס בכיר יותר ולכן פרח מוקדם יותר ואכן נמצאה רמת נגיעות רבה יותר בזן זה

להמשיך לקרוא מכתב למגדלים – ארגוט בסורגום ומהנעשה בארגון – ספטמבר 2020

סורגום שאינו פורח בשני מחזורי גידול (דו-קצירי)

  מחבר:
 • דודי שמש
 • ישי קציר

גידול סורגום לתחמיץ הינו ענף חשוב שנזרע בעבר הקרוב בהיקפים של מעל 20,000 דונם בשנה. לאחר זיהוי מחלת הארגוט בחלקות מסחריות ולאור רעילות המחלה ליונקים, לא מגדלים כעת סורגום בישראל. מטרת מחקר זה לבחון התאמתו של סורגום שאינו פורח לגידול לתחמיץ בשני מחזורי גידול באותה העונה
להמשיך לקרוא סורגום שאינו פורח בשני מחזורי גידול (דו-קצירי)

מהפכה: פלנטר עם מגע חכם

  מחבר:
 • עמי קול

נדמה לי שמאז המצאת קטפת הכותנה בשנות ה-50, המצאת הטפטוף בשנות ה-70 והמצאת הקטפת הגלילית בשנות ה-2000, לא הומצא כלי מהפכני כל כך, שבניגוד להמצאות הקודמות, בוחן את המצב מתחת לפני הקרקע ולא רק מעליה.
להמשיך לקרוא מהפכה: פלנטר עם מגע חכם