נהלים למו"פ ענפי הפלחה (חורף וקיץ)

המו"פ הוא אחד האמצעים החשובים העומדים לרשות חקלאות ישראל להשגת יעדיה בהתמודדות באתגרים העומדים בפניה. על מנת להבטיח את מירב התועלת של המו"פ הנהלת מו"פ ארגון עובדי הפלחה שוקדת על ביצוע מחקרים, ניסויי שדה, תצפיות, משקי מודל ופעולות אחרות לקידום ופיתוח ענף גידולי השדה לטובת החקלאים וציבור הצרכנים בישראל

להמשיך לקרוא נהלים למו"פ ענפי הפלחה (חורף וקיץ)

נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2021 – 2020 – פרסום להערות הציבור

מדינת ישראל שמה לה למטרה לתמוך בטכנולוגיות חדשות המהוות מנוע צמיחה לכלל המשק. משרד החקלאות ופיתוח הכפר רואה חשיבות רבה בקידומה של חקלאות Hi-Tech, העושה שימוש בטכנולוגיות חדשניות ומשלבת אותן בעבודתו השוטפת של החקלאי: ביניהן כלים מתחומי הבינה המלאכותית (AI), עיבוד תמונה, האינטרנט של הדברים (IoT), ריבוי נתונים (Big Data) ורובוטיקה

להמשיך לקרוא נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2021 – 2020 – פרסום להערות הציבור

נוהל ג'סקו – קציר מקומי תחת אירוע הקורונה

לאור המצב המוכתב על ידי וירוס הקורונה והנחיות הרשויות השונות להתארגנות כפי שקיימות בזמן כתיבת מסמך זה והעשויות להשתנות עד לתחילת הקציר, להלן דגשים ונוהל התנהלות המוכתבים על ידי ההנחיות הללו

להמשיך לקרוא נוהל ג'סקו – קציר מקומי תחת אירוע הקורונה