נוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים‎

1 .רקע לתמיכה ומטרתה0
א. הוועדה לגידולים חדשים (להלן: "גד"ח") מסייעת לקידום ופיתוח החקלאות בארץ באמצעות עידוד השקעות הון בחדשנות בחקלאות, ליצרנים חקלאיים, ע"י מתן מענקי השקעה מנהליים.
ב. הידע שייווצר במסגרת הפרויקט שיאושר על פי נוהל זה יהווה ידע ציבורי שהמדינה זכאית להפיץ לטובת כלל חקלאי ישראל

להמשיך לקרוא נוהל סיוע לאישור תכנית במסגרת הוועדה לגידולים חדשים‎