השוואת גידול חימצה בארבע שורות לעומת שתי שורות לערוגה, 2018

  מחבר:
 • אריה בוסק
 • מנחם אליה
 • יגב קילמן
 • יותם שחם

עבודה זו בחנה אם הגדלת מספר שורות החימצה על הערוגה מביאה לתוספות יבול גם באזורים המאופיינים בתנאי גידול שונים, כמו הצורך במנות מים גבוהות יותר בגידולי קיץ, סוגי קרקע וכו'
להמשך קריאה השוואת גידול חימצה בארבע שורות לעומת שתי שורות לערוגה, 2018

השוואת גידול חימצה בארבע שורות לעומת שתי שורות לערוגה, 2017

  מחבר:
 • אריה בוסק
 • מנחם אליה
 • יגב קילמן
 • ניר שיפר
 • יותם שחם

עבודה זו בחנה אם הגדלת מספר שורות החימצה על הערוגה מביאה לתוספות יבול גם באזורים המאופיינים בתנאי גידול שונים, כמו הצורך במנות מים גבוהות יותר בגידולי קיץ, סוגי קרקע וכו'
להמשך קריאה השוואת גידול חימצה בארבע שורות לעומת שתי שורות לערוגה, 2017

ג'ון דיר: מזרעות חכמות

בספרות הטכנית לחקלאות מתפרסמים בימים אלה נתונים מרשימים מאוד על המזרעות החכמות של ג'ון דיר, מדגמי MAX EMERGE</strong. נביא כאן פרטים על אחד מן הדגמים החדישים, שההבדלים העיקריים ביניהם, הם רוחב ומספר השורות הנזרעות.>
להמשך קריאה ג'ון דיר: מזרעות חכמות

הנחיות לגידול אבטיח מללי לגרעינים בבעל ושלחין

  מחבר:
 • יגאל פלש

ההנחיות להלן כלליות וכוללות את מיטב הידע הקיים בכתב ובעל פה, רצוי להתאימן באמצעות המדריכים לכל אזור וכל חלקה ובהתאם לניסיון הקיים אצל כל מגדל.
להמשך קריאה הנחיות לגידול אבטיח מללי לגרעינים בבעל ושלחין

השפעת המרווחים בין שורות הכותנה על יבול הכותן 2017

  מחבר:
 • בועז נוי

האם יש יתרון ביבול בזריעת כותנה במרווח שורות צפוף מהמקובל? ארבעה זני כותנה, שלושה זני פימה וזן אקלפי נזרעו בשני מרווחי שורות: מקובל וצפוף, וניתנה השקיה כמקובל באזור לכל זן.
להמשך קריאה השפעת המרווחים בין שורות הכותנה על יבול הכותן 2017