Kuhn Aura, מערבלת אוטונומית

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

באוגוסט, אישרה הנהלת Kuhn, שהם עוסקים בפיתוח של כמה פתרונות אוטונומיים למשימות חקלאיות. אחת ממשימות אלה, היא  הכנה והזנה של מזון-כולי ברפת. הפרטים טרם נמסרו לפרסום, אך נראה שהמשימה שהתחילו בה בשנת 2015 קרובה להשלמה. היחידה בשם Aura, שהוצגה בתערוכת Space 2020 הצרפתית, זכתה שם בפרס החדשנות

להמשיך לקרוא Kuhn Aura, מערבלת אוטונומית