בחינת טף בעמק החולה כגידול חדש רב-קצירי לגרגרים ולמספוא

    מחבר:
  • יהושע סרנגה
  • שירן בן זאב
  • און רבינוביץ

עבודה זו בחנה את ההיתכנות לגידול הטף בעמק החולה כגידול רב קצירי לגרגרים ולמספוא כחלופה רווחית לגידולים הקיימים
להמשיך לקרוא בחינת טף בעמק החולה כגידול חדש רב-קצירי לגרגרים ולמספוא