הביולוגיה של עש האפרוארמה באספסת

    מחבר:
  • תמר אלון
  • יפתח גלעדי
  • יעקב נקש
  • דניאל כץ
  • רבקה רביב
  • ליאורה שאלתיאל

בשנים האחרונות נמצא שהעש אפרוארמה גורם לנזקים כבדים המגיעים לעיתים ל-40-50% מיבול האספסת. אוכלוסיות רבות ניזונות מעלי האספסת ועש גורם להפחתת היבול ולנזק כלכלי למגדל. מעט ידוע על מין זה ואין מידע על הביולוגיה שלו ועל הנזק שהוא יוצר.
להמשיך לקרוא הביולוגיה של עש האפרוארמה באספסת

קול קורא למלגות קרן לסקוב לשנת הלימודים תש"פ

אגודת נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני, מזמינה בזאת סטודנטים שיירשמו ללימודי תואר שני או שלישי באחד ממוסדות המחקר ויבצעו את עבודת המחקר שלהם במינהל המחקר החקלאי להגיש בקשה למענק. הגשת בקשות עד תאריך 31.8.19.
להמשיך לקרוא קול קורא למלגות קרן לסקוב לשנת הלימודים תש"פ