ערכה התזונתי של שעורה כמזון גס לרפת החלב

    מחבר:
  • דניאל ביקל

רוב המספוא החורפי המואבס ברפת מקורו בחיטה. האם זה המזון הגס הטוב ביותר להזנת הפרה? מטרת המחקר היא בחינת ערכה התזונתי של שעורה המשולבת כתחמיץ וכשחת, בהשוואה לחיטה, בהאבסה כמזון גס בלעדי במנת חולבות
להמשיך לקרוא ערכה התזונתי של שעורה כמזון גס לרפת החלב