כנימות שורש בחיטה – ביולוגיה, נזקים והדברה

    מחבר:
  • דויד בן יקר
  • מיכאל חן
  • עידן ריצקר
  • עוזי נפתליהו
  • לילך זיגר
  • יגאל סלונים

במחקר שנערך בנגב נבדק הקשר בין רמת הנגיעות בכנימות לנזק מסחרי בחיטה והשפעת המרחק בין שדה החיטה לשיחי אלת המסטיק על קיומן.
להמשיך לקרוא כנימות שורש בחיטה – ביולוגיה, נזקים והדברה