ממשק עמידות במזיקי כותנה לעונת 2017

    מחבר:
  • רמי הורביץ

בשנים האחרונות מוגדרת ההלקטית הוורודה כמזיק החמור ביותר של הכותנה בארץ. בעונות שעברו, נגרמו נזקים, לעיתים קשים, אפילו לאחר טיפולים רבים בפירתרואידים (בעיקר ביפינטרינים). מטרת המעקב היא לבדוק האם חוסר היעילות בהדברת המזיק הוא כתוצאה של עמידות המזיק לתכשירים הייעודים סיפרמטרין, ביפנתרין, כלורפיריפוס ומתומיל. להמשיך לקרוא ממשק עמידות במזיקי כותנה לעונת 2017

הדברת בוגרים של הלקטית ורודה על ידי פירתרואידים שונים 2018

    מחבר:
  • מיכל אקסלרוד

יעילות הקטילה של עשים של הלקטית ורודה נבדקה בשלושה ניסויים. האחד, בדק את יעילות הקטילה על ידי פירתרואידים שונים. השני, בדק את יעילות הקטילה של פירתרואידים בשילוב עם תכשירי מתומיל וכלורפיריפוס. השלישי, בדק תכשירים נוספים שיעילים נגד עשי לילה שונים. להמשיך לקרוא הדברת בוגרים של הלקטית ורודה על ידי פירתרואידים שונים 2018