מבחן זנים ארצי 2017

    מחבר:
  • עופר גורן

מבחן הזנים הארצי, המתקיים מדי שנה, הינו שלב חשוב בתהליך בחינת זנים חדשים והכנסתם לגידול מסחרי בישראל. השנה במסגרת מבחן הזנים הארצי נבחנו קווים חדשים של כותנת פימה לצד זנים מסחריים כביקורת בשלושה אתרים. כמו כן, נבחנו קווי מכלוא בין-מיניים (אקלפי) באתר אחד. להמשך קריאה מבחן זנים ארצי 2017

השפעת משטר ההשקיה על חוזק הסיבים בכותנה אקלפי 2017

    מחבר:
  • בועז נוי

טיפולי השקיה שונים בכותנה בן מינית אקלפי 1432 שנבדלו ביניהם במועד תחילת ההשקיה, מרווחים בין ההשקיות ומנת המים הכוללת לא הניבו הבדלים בחוזק הסיבים ובשאר המדדים האחרים שנבדקו.
להמשך קריאה השפעת משטר ההשקיה על חוזק הסיבים בכותנה אקלפי 2017

השפעת המרווחים בין שורות הכותנה על יבול הכותן 2017

    מחבר:
  • בועז נוי

האם יש יתרון ביבול בזריעת כותנה במרווח שורות צפוף מהמקובל? ארבעה זני כותנה, שלושה זני פימה וזן אקלפי נזרעו בשני מרווחי שורות: מקובל וצפוף, וניתנה השקיה כמקובל באזור לכל זן.
להמשך קריאה השפעת המרווחים בין שורות הכותנה על יבול הכותן 2017