מה נעשה בשדות – יולי 2020

    מחבר:
  • איתן סלע

התחלת השקיה מוקדמת (סוף מאי) – המטרה עידוד הצימוח הווגטטיבי.
תנאי אקלים נוחים אפשרו רמות מים יחסית מתונות. עד 45 מ"ק דונם. סוף יולי שבוע חם – מתן מנת מים של 50 מ"ק דונם, במשך שבוע עד שבועיים

להמשיך לקרוא מה נעשה בשדות – יולי 2020

תוצאות ניטור צמחי 19 ליולי

    מחבר:
  • אורי לוי

השוואת נתוני הניטור לשנים עברו מלמדת שבגדול אנו נעים בתוואי 2019 במונחי צבירת יבול אבל העצירה המסוימת בצבירת חומר יבש עלים מטרידה. יש לוודא המשך רצף חידוש העלווה הן בהעלאת כמות המים והן בהבטחת רמת חנקן מספקת בצמחים. השוואת חלקות הניטור השנה, בינן לבין עצמן, מלמדת שיש שוני משמעותי בהתפתחות הצמח במערב האזור (בני דרום ויבנה) בהשוואה לשדות במזרח (צבר קמה) ובצפון (חמד). ההפרש ניכר כבר מתחילת העונה במונחים ווגטטיביים ורפרודוקטייבים. במערב השדות עתירי אברי פרי ויש להבטיח רצף מלוי ע"י עידוד העלווה במים ודשן. נראה שבבני דרום, למרות שצבירת הפרי מהירה, רצוי לדחוף חזק יותר את העלווה

להמשיך לקרוא תוצאות ניטור צמחי 19 ליולי

כנסי מגדלים – יוני/יולי 2020

    מחבר:
  • אורי גלעד

אסטרטגיית מכירות: שאיפה לא למכור במחיר שאינו כדאי למגדל,  בימי מלחמת הסחר מכירות פימה בסין מעל מחיר השוק, לא נמצא שוק לאקלפי בסין במחיר סביר. מתוך יום צוות הכותנה הארצי – 1/7/2020

להמשיך לקרוא כנסי מגדלים – יוני/יולי 2020