צמח חודש ספטמבר – חצב מצוי – urginea maritime

    מחבר:
  • איתן סלע

מאחר והחלה פריחת החצבים על הר צרעה במרחב ובגינות, משהו מעולם קסום, על החצב מלך הצמחים הפורחים בסתיו. הגדרת המין: "צמחים רב שנתיים בעלי בצל, גלדי הבצל בשרניים, אינם מקיפים את הבצל. העלים מופיעים אחרי תום הפריחה, מרוכזים בבסיס. התפרחת אשכול הנישא על עמוד. בבסיס כל פרח חפה ולפעמים חפיות. עלי העטיף חופשיים, מפושקים. נפוץ כמעט בכל ארץ ישראל                              להמשיך לקרוא צמח חודש ספטמבר – חצב מצוי – urginea maritime