הרשמה לקצירי ניסויים בחימצה עם הקומביין לניסויים לעונת 2020

אנו פותחים את ההרשמה לקציר ניסויים בחימצה בקומביין לניסויים של ארגון עובדי הפלחה.
יש למלא את הטפסים כמפורט בהנחיות ולשלוח אלי וגם אל ויויאן חיים בארגון עובדי הפלחה. קצירי החימצה יתחלו בתחילת חודש יולי, עם סיום קצירי ניסויי החיטה

להמשיך לקרוא הרשמה לקצירי ניסויים בחימצה עם הקומביין לניסויים לעונת 2020

סיכום מבחני זנים בחימצה לעונת 2019

    מחבר:
  • יגאל פלש
  • עוזי נפתליהו
  • עידן ריצקר
  • ניר קנטי
  • יעקב נצר
  • לב ליטבינוב
  • דודי שמש

מבחני הזנים בחימצה נערכים כמידי שנה במסגרת מבחני הזנים הארציים במספר אזורי גידול שונים בארץ. מטרת מבחן הזנים היא לבחון זנים חדשים של חימצה בהשוואה לזנים הקיימים, כדי להעלות את היבול ואת איכותו. תשומת לב רבה ניתנת למציאת זני חימצה עתירי יבול, העמידים למחלות העלים אסכוחיטה וכשותית ולמחלת הקרקע פוזריום. המבחן כלל 9 זנים, מהם 2 זנים מסחריים ותיקים כביקורת, 3 זנים מסחריים חדשים העמידים לפוזריום, זנים 2 בשלב מסחור ותצפיות משקיות ו-2 זנים חדשים המסיימים 3 שנים במבחני הזנים. הזנים נקצרו בקומביין לניסויים ונבדקו למדדים המקובלים בגידול. נצפו הבדלים בין הזנים בפרמטרים השונים, כאשר במדד היבול הזנים יניר, פלג, נריה ובר הצטיינו באתרי המבחן.

להמשיך לקרוא סיכום מבחני זנים בחימצה לעונת 2019