דיווח שבועי מגדלי הדרום – 07.05.2020

    מחבר:
  • אורי לוי

קציר החיטה בפתח. פגישת הקציר הראשונה (זּום), בהשתתפות הזכיינים,
ארגון עובדי הפלחה והרומאים, עסקה בנהלי בדיקות איכות החיטה, בתקופת
הקורונה. ההבנה היא שאסור להגיע למצב שתחנת קליטה נסגרת בגלל התפרצות
הנגיף. כולנו נדרשים לשמור על הנחיות הבריאות בתחנות קליטת החיטה. יאסרו
לחלוטין התערבות והתערבבות של נציגי הזכיינים ואו החקלאים עם בודקי ג'סקו.
מאחלים יבולים גבוהים ואיכות טובה

להמשיך לקרוא דיווח שבועי מגדלי הדרום – 07.05.2020