סיכום מבחני זנים ארציים בחיטת הלחם בעונת 2020 – 2019

  מחבר:
 • איציק אברבנאל
 • אור רם
 • יואב גולן
 • שמעון פרגמניק
 • יפתח גלעדי
 • עוזי נפתליהו
 • עידן ריצקר
 • יורם שטיינברג
 • און רבינוביץ
 • דוד בונפיל

מבחני הזנים הארציים בחיטה מתקיימים מזה שנים רבות באתרים המייצגים את אזורי הגידול השונים בישראל ומתאפיינים בשונות אקלימית ובסוגי קרקע שונים. מטרת המבחן היא להשוות בין זני החיטה הקיימים ובין קווים חדשים, כדי לשפר את יבולי החיטה ואיכותה. השנה המבחנים התקיימו בחמישה אתרים: רעים ובית קמה, המתאפיינים במחזור בעל ובמיעוט גשמים; גת ויזרעאל, אשר מתאפיינים בגידול בעל, במחזור שלחין וכן בריבוי גשמים; וחוות עדן בעמק המזרחי שהגידול בה נעשה עם השקיית עזר

להמשיך לקרוא סיכום מבחני זנים ארציים בחיטת הלחם בעונת 2020 – 2019