הודעה על סיום תוקפם של נהלי מנהלת ההשקעות לשנת 2019, והארכת מועד הגשת בקשות לנוהל חקלאים וגידולים חדשים

להלן רשימה של נהלי התמיכה במנהלת ההשקעות לשנת 2019 ומועדי סגירת הנוהל

להמשך קריאה הודעה על סיום תוקפם של נהלי מנהלת ההשקעות לשנת 2019, והארכת מועד הגשת בקשות לנוהל חקלאים וגידולים חדשים