תקנות המים – הקצאות 2020

תקנות המים (הקצאות) המקוריות לחקלאות לשנת 2020, נקבעו ונכנסו לתוקפן ב- 1.1.2020 .בבסיס ההחלטה על היקף ההקצאה לשנת 2020 היה מצאי המים וחידוש מאגרי המים (האקוות, אקוויפרים) של חורף 2019 והערכת הגורמים המקצועיים של אופיו של חורף 2020 . בניגוד לצפי הראשוני, חורף 2020 הפתיע לטובה וכמויות הגשמים ופריסתם הארצית היו מעל הממוצע כך שמאגרי המים הארציים התמלאו וחלקם הגיעו לסף גלישה (לדוגמא הכנרת). עם פרוץ משבר הקורונה וחשש משרד החקלאות למשבר בביטחון אספקת המזון הטרי לאזרחי המדינה, פנה משרד החקלאות למועצת רשות המים בבקשה להגדיל את הקצאת המים לחקלאות עבור כלל הצרכנים. ביניהם הצרכנים במערכת הארצית ובאזורים שאינם במערכת הארצית כגון האזורים סובב ומעלה כנרת.

להמשיך לקרוא תקנות המים – הקצאות 2020

תיקון כללי המים של רשות המים והגדלת הקצאת המים לחקלאות לשנת 2020

בהתאם לטיוטת כללי המים המצורפת, ובכפוף לשימוע והחלטת מועצת רשות המים, בכוונת רשות המים להקצות תוספת מים שפירים משמעותית לחקלאות כמפורט בטיוטת הכללים. לאחר שהחלטה זו תתקבל, ובהתאם לכללים שיקבע שר החקלאות, בכוונת המשרד לחלק מירב תוספת זו באופן רוחבי, ללא צורך בהגשת בקשה. יש לציין, כי תוספת זו הינה תוספת חד פעמית לשנת 2020, ואין לבצע השקעות ארוכות טווח על בסיס תוספת זו. הצפי לאישור התוספת ברשות המים – ביוני, וחלוקת התוספות ע"י המשרד מיד לאחר מכן. בקשות למיזמים חדשים, בעלי חיים, העברות מים ממשיכים לפי לוח הזמנים שהופץ מוקדם יותר השנה

להמשיך לקרוא תיקון כללי המים של רשות המים והגדלת הקצאת המים לחקלאות לשנת 2020