הנחיות לגידול חמצה 2020

  מחבר:
 • אור רם
 • דודי שמש
 • אשר אייזנקוט
 • רוחי רבינוביץ
 • עידן ריצקר
 • אבישי וזה
 • אסף אבנרי

הסוג חִמְצָה (Cicer) כולל כ- 43 מיני בר, שמהם 8 חד-שנתיים, והשאר שיחים, בני-שיח או עשבוניים רב-שנתיים, והוא משתייך לתת-המשפחה הפרפרניים (Papilionacea) שבמשפחת הקטניות (Fabaceae) בסוג חמצה נכללת גם החמצה התרבותית (arietinum Cicer) שהיא גידול עתיק יומין בעולם ובארץ. חמצת התרבות בויתה בדרום מזרח טורקיה, ומקורה במין הבר חמצה מרושתת. יש הסוברים שהחמצה נזכרת בתלמוד הירושלמי ובתנ"ך בשם 'חמיץ'

להמשיך לקרוא הנחיות לגידול חמצה 2020

הנחיות גידול לקראת זריעות חורף 200-2021 ועדכון תקנות הבוצה

  מחבר:
 • צליל שץ
 • עופר גורן
 • יואב גולן

ההכנות לזריעות הפלחה וגידולי החורף בעיצומן. בכל השטחים, ללא קשר לעיבוד כזה או אחר, יש צורך להמשיך ולשמור על הדברת עשבים בשולי השטח ובקווי ברזים. לתשומת ליבכם, בחורף האחרון נוכחנו ללמוד מה המשמעות של חורף מרובה משקעים המלווה במזג אוויר חורפי  ועונה ארוכה  אשר השפיעו על גידול פלחה ובעיקר חיטה וחימצה

להמשיך לקרוא הנחיות גידול לקראת זריעות חורף 200-2021 ועדכון תקנות הבוצה

הנחיות לעונה למגדלי השקדים

אנו נמצאים בסיומה של עונה טובה מאוד, אשר התברכה בכמות יבולים גבוהה ברוב
המטעים בארץ. הדבר נבע מעונת חורף שהיטיבה עם הגידול במנות קור מספיקות,
ומאביב מתון שאפשר התפתחות פרי וצימוח טובים. כמו כן, התאפיין הגידול השנה
בנגיעות נמוכה יחסית בעש החרוב ובעש המשמש

להמשיך לקרוא הנחיות לעונה למגדלי השקדים

הנחיות לגידול כותנה, לקראת שילוך וקטיף, אוגוסט 2020

  מחבר:
 • עופר גורן

הכנת השטח לשילוך* ולקטיף מוצלחים
אחוזי חנטה מוקדמים וגבוהים, עומס הלקטים גדול ו עלווה חיונית הנקייה מפגעי סוף העונה , הם הגורמים לאחידות רבה בשדה מבחינת סיום הגידול ומוכנותו לשילוך. במקרה שלא החל צימוח וגטטיבי חדש בשדה, ניתן לצפות לשילוך קל ומהיר. במקרים של עודפי מים בקרקע או רמות חנקן גבוהות בסיום העונה, המלווים בעלווה רעננה וצעירה, יש להיערך לשילוך בהתאם ולתכנן הוספת חומרים לחומר המשלך על פי מצב השדה. שאיפת המגדל לשילוך יעיל וחסכוני חייבת להיות מלווה בהכנת שדה מתאימה בסיום הדישוןו בתום ההשקיה. * שילוך – הסרת העלים מהצמחים, "שלכת"

להמשיך לקרוא הנחיות לגידול כותנה, לקראת שילוך וקטיף, אוגוסט 2020