פרסום רשימת חקלאים אשר הגישו השגה והשגתם לא הובילה למתן תוספת המלצה לעובדים זרים לשנת 2020

להלן קישור לרשימת המגדלים אשר הגישו השגה והשגתם נדחתה או לא הובילה למתן המלצה לתוספת הקצאה

להמשיך לקרוא פרסום רשימת חקלאים אשר הגישו השגה והשגתם לא הובילה למתן תוספת המלצה לעובדים זרים לשנת 2020