מפקד החקלאות הארצי 2017 – ממצאים ראשוניים

בחודש מרץ 2019 סיימה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את איסוף הנתונים במסגרת מפקד החקלאות הארצי 2017. זאת לאחר כמעט 40 שנה שבהן לא התקיים מפקד חקלאות בישראל (המפקד האחרון התקיים ב-1981 וסקר מקיף התבצע ב-1995)

להמשיך לקרוא מפקד החקלאות הארצי 2017 – ממצאים ראשוניים