שיפור כושר התחרות של החיטה עם עשבים רעים – דו"ח 2017

  מחבר:
 • צבי פלג
 • רואי בן דוד

עשבים רעים הם גורם עיקרי לפחיתת יבול גרגרים ואיכותם בחיטה עקב תחרות על משאבים. בהחלטה בעניין הדברת העשבים נשקלים כלים אגרוטכניים, ביולוגיים וכימיים. האם הכלים שנמצאים בשימוש יעילים?
להמשיך לקרוא שיפור כושר התחרות של החיטה עם עשבים רעים – דו"ח 2017

סריקה של אוכלוסיית מוטנטים של צמח השלמון היפואי לעמידות לקוטלי עשבים

  מחבר:
 • שמואל גלילי
 • רן חובב
 • אהרון בללו
 • יוסי הרשנהורן
 • ישי קציר
 • דודי שמש

בשנים האחרונות החלו לתרבת את צמח השלמון היפואי כגידול משלים לחיטה במחזור הפלחה. בין חסרונותיו ניתן לציין שהוא צומח לאט בקור והוא רגיש לרוב קוטלי העשבים.
להמשיך לקרוא סריקה של אוכלוסיית מוטנטים של צמח השלמון היפואי לעמידות לקוטלי עשבים

בחינת שיטות להדברת עשבייה על פס ההרטבה של הטפטוף בחימצה, 2018

  מחבר:
 • אריה בוסק
 • מנחם אליה
 • יגב קילמן

חומרים מונעי הצצה בחימצה מיושמים שניים-שלושה חודשים לפני תחילת ההשקיה בטפטוף, מה שמביא לירידה ביעילותם לאחר תחילת ההשקיה ולנביטת עשבים מרובה בעיקר באזור המורטב ע"י שלוחת הטפטוף. בעבודה זאת נבדקה יעילות קטילת העשבים בשתי שיטות יישום: ריסוס על השלוחה מול כימיגציה דרך השלוחות
להמשיך לקרוא בחינת שיטות להדברת עשבייה על פס ההרטבה של הטפטוף בחימצה, 2018

זהירות – סולנום המקור

  מחבר:
 • אור רם

סולנום המקור הפך עשב רע בשדות מושקים בקרקע כבדה. קיימים ריכוזים גדולים של הצמח בעמק יזרעאל, בגליל התחתון, בעמק החולה ובשפלה, ואוכלוסיות קטנות ואקראיות באזורים נוספים. צורת ההפצה, רעילותו הרבה וריבוי הקוצים שעליו הופכים אותו למפגע קשה.
להמשיך לקרוא זהירות – סולנום המקור