שיפור כושר התחרות של החיטה עם עשבים רעים – דו"ח 2017

  מחבר:
 • צבי פלג
 • רואי בן דוד

עשבים רעים הם גורם עיקרי לפחיתת יבול גרגרים ואיכותם בחיטה עקב תחרות על משאבים. בהחלטה בעניין הדברת העשבים נשקלים כלים אגרוטכניים, ביולוגיים וכימיים. האם הכלים שנמצאים בשימוש יעילים?
להמשך קריאה שיפור כושר התחרות של החיטה עם עשבים רעים – דו"ח 2017

סריקה של אוכלוסיית מוטנטים של צמח השלמון היפואי לעמידות לקוטלי עשבים

  מחבר:
 • שמואל גלילי
 • רן חובב
 • אהרון בללו
 • יוסי הרשנהורן
 • ישי קציר
 • דויד שמש

בשנים האחרונות החלו לתרבת את צמח השלמון היפואי כגידול משלים לחיטה במחזור הפלחה. בין חסרונותיו ניתן לציין שהוא צומח לאט בקור והוא רגיש לרוב קוטלי העשבים.
להמשך קריאה סריקה של אוכלוסיית מוטנטים של צמח השלמון היפואי לעמידות לקוטלי עשבים

בחינת שיטות להדברת עשבייה על פס ההרטבה של הטפטוף בחימצה, 2018

  מחבר:
 • אריה בוסק
 • מנחם אליה
 • יגב קילמן

חומרים מונעי הצצה בחימצה מיושמים שניים-שלושה חודשים לפני תחילת ההשקיה בטפטוף, מה שמביא לירידה ביעילותם לאחר תחילת ההשקיה ולנביטת עשבים מרובה בעיקר באזור המורטב ע"י שלוחת הטפטוף. בעבודה זאת נבדקה יעילות קטילת העשבים בשתי שיטות יישום: ריסוס על השלוחה מול כימיגציה דרך השלוחות
להמשך קריאה בחינת שיטות להדברת עשבייה על פס ההרטבה של הטפטוף בחימצה, 2018

מגדלי הדרום – סיור וכנס מגדלים – מצגות

בכנס שהתקיים ב-12.6.19, נערך סיור בחלקות אבטיח, כותנה, תירס וחמניות, ונשמעו דברים מפי איתן סלע, מתניה צונץ, אריה בוסק ונועם אמיר. לסיום סיפר אילן חדד מרשות העתיקות על שוד עתיקות בישראל.
להמשך קריאה מגדלי הדרום – סיור וכנס מגדלים – מצגות