קורס בהגנת הצומח

תחום הגנת הצומח בגד"ש מהווה מרכיב חיוני בהצלחת הגידולים השונים. מענה נכון ובעיתוי המתאים, הוא פעמים רבות הקו בין הצלחה לכישלון. הרחבת הידע בהגנת הצומח הינה הכרחית. 'מגדלי הדרום' מציעים קורס ייחודי להרחבה והעמקת הידע בהגנת הצומח במגוון גידולי הגד"ש. פרטים והרשמה בטופס המצורף להמשיך לקרוא קורס בהגנת הצומח