מחקר חדש מצא כי דבורי הבומבוס הגדילו משמעותית את יבול האבוקדו מזן אס

מחקר שנערך על ידי פרופ' רפי שטרן ממו"פ צפון מצא כי בעזרת דבורי הבומבוס, המסייעות בהאבקה, הוגדלו יבולי האבוקדו מזן אס משניים לשלושה טון לדונם ולעתים אף יותר.
להמשיך לקרוא מחקר חדש מצא כי דבורי הבומבוס הגדילו משמעותית את יבול האבוקדו מזן אס