קורס חשמלאי מסויג

אנו מעוניינים לארגן קורס "חשמלאי מסוייג" עבור הגד"שים בצפון, בחורף 2020 ,בחוות גד"ש גליל עליון. הקורס מיועד במיוחד לעבודה על קוונועים אולם לא רק. בכל גד"ש ישנם עובדים אשר להם נגיעה במערכות חשמל או ציוד חשמלי בהם קיים סיכון התחשמלות. חוסר מודעות כתוצאה מהעדר הדרכות בנושאי בטיחות חשמל עלולים לחשוף את העובד או המשתמש במתקן לפגיעות קשות ואף למוות. לכן חוק החשמל ותקנותיו אינם מתירים לעסוק בעבודות חשמל ללא רישיון חשמלאי וכל עיסוק בהן הינו עבירה פלילית. חוק החשמל ותקנותיו מחייבים בהתאם לאופי העבודה, רישיון חשמל וכן ביצוע הדרכות בטיחות חשמל, בהתאם לסיכוני החשמל במתקן. מטרת הדרכות בטיחות בחשמל היא להעלות את המודעות לסיכוני התחשמלות במסגרת תפקידו ועיסוקו

להמשיך לקרוא קורס חשמלאי מסויג