יום עיון זית – רמת הגולן

23/03/2020 09:00 / 15:00

להלן הזמנה ליום עיון זית – רמת הגולן