כנס איכות המים וייעול הדישון בחקלאות בישראל

מתחיל ב 10 ימים, 23 שעות

17/12/2019 00:00

אולם כהן, הקריה החקלאית, בית דגן

מאורגן על ידי

שה"מ

כנס איכות המים וייעול הדישון בחקלאות ישראל - 17.12.19