גד"ש בנעלי בית – הרצאות פייסבוק לייב. נושא ההרצאה: שימוש בתוכנת אקולוגיק לשם ניהול מתקדם של הפלחה

08/10/2020

17:00 / 17:30