ביקור במבחן זני עגבניות לתעשייה

01/08/2019 08:00

חוות ניסיונות עכו

08:00 – קפה ומאפה בחווה.
08:30 – תחילת סיור.